Uprawnienia, wymagania na patent żeglarza jachtowego

A. Żeglarz jachtowy – uprawnienia:
prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz
prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 8,5m na morzu 2Mm od brzegu w porze dziennej.
Młodzież do 16 lat tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej.

B. Wymagania egzaminacyjne:
ukończone 12 lat
odbyty kurs i zdany egzamin
do egzaminu: badania lekarskie ważne 6 miesięcy, korzystający ze zniżek legitymację szkolną lub studencką, niepełnoletni zgodę rodziców; umiejętność pływania (stwierdzana jest na podstawie karty pływackiej lub oświadczenia własnego ew. rodziców)

C. Program szkolenia PZŻ

Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

Wiedza teoretyczna:
1. Przepisy
– wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
– prawo drogi,
– sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
– sygnały wzywania pomocy,
– znaki żeglugowe,
– wypadki i awarie – zasady postępowania,
– elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe – etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
2. Budowa i obsługa jachtu
– nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
– zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
– zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego
3. Teoria żeglowania
– wiatr rzeczywisty i pozorny,
– kursy jachtu względem wiatru,
– siły działające na jacht,
– zawietrzność i nawietrzność,
– współpraca żagli,
– działanie steru,.
– stateczność jachtu.
4. Locja
– oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
– żegluga na rzece,
– elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
– elementarne wiadomości o:
– oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),
– księgach locji,
– spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,
– mapach morskich.
5. Ratownictwo
– środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
– zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
– wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
– podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
– ratownictwo brzegowe,
– Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
– podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów,
– żegluga w niebezpiecznych warunkach.
6. Teoria manewrowania
– zasady wykonywania manewrów żeglarskich,
– umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).
7. Meteorologia
– podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
– podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
– niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
– znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,.
– podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.
8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego

Umiejętności praktyczne:
1.Eksploatacja jachtu śródlądowego
– taklowanie jachtu, klar jachtu,
– obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie,
– zasady cumowania jachtu,
– umiejętność wiosłowania,
– obsługa silnika zaburtowego,
– umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego.
2. Prace bosmańskie
– umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
– podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.
3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami:
– manewry podstawowe:
– zwrot przez sztag,
– zwrot przez rufę,
– odejście od nabrzeża,
– dojście do nabrzeża,
– alarm „człowiek za burtą”.
– manewry dodatkowe:
– stawanie w dryf,
– dojście do boi,
– odejście od boi,
– stawanie na kotwicy,
– zejście z kotwicy.
4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku:
– manewry podstawowe:
– odejście od nabrzeża,
– dojście do nabrzeża,
– manewry dodatkowe:
– dojście do boi,
– odejście od boi,
– holowanie pojedynczego jachtu.
5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

Talar Jachting

Od lat zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem rejsów i kursów żeglarskich po morzach - na przeróżnych akwenach świata. Pomagamy w organizacji czasu wolnego pod żaglami, przeprowadzamy jachty, szkolimy na stopnie żeglarskie i motorowodne. Uczymy manewrować, nawigować, pośredniczymy w czarterowaniu jachtów, doradzamy...

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

info@talar-jachting.pl

gosia@talar-jachting.pl

+48 606 715 125