Kurs STCW

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa dla żeglarzy

aga_kombinezon

Pięciodniowy kurs zintegrowany, zgodny z wymaganiami Prawidła VI/1 Konwencji STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) składa się z 4 części:

 1. ochrony przeciwpożarowej,
 2. elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 3. ITR (indywidualne techniki ratunkowe)
 4. bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej.

Każdy z uczestników, po pozytywnym zakończeniu szkolenia i zdaniu końcowego testu, otrzyma międzynarodowy certyfikat zgodny z wymaganiami programowymi, określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW. Certyfikat taki wydawany jest przez Urząd Morski w Gdyni w językach polskim i angielskim i uznawany jest na całym świecie! Certyfikat ważny jest 5 lat.


itr_tratwaOsoby, które odnawiają uprawnienia, zgodnie z nowymi przepisami – muszą zaliczyć tylko dwa kursy (a nie wszystkie 4, jak to do niedawna było): indywidualne techniki ratownicze (ITR) i kurs przeciwpożarowy.

Nie wymagają odnowienia kursy: medyczny, bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Na podstawie posiadanego świadectwa STCW tracącego ważność Urząd Morski wydaje bezterminowe świadectwo dotyczące w/w dwóch kursów. Powyższe zasady odnawiania świadectwa STCW dotyczą wyłącznie osób, które udokumentują minimum 6 miesięczny staż na morzu (pływanie na statkach), w trakcie 5 lat ważności posiadanego świadectwa STCW. Pozostałe osoby muszą zaliczyć pełen 5 dniowy kurs zintegrowany.


bezpieczenstwoOferta skierowana jest głównie do żeglarzy, instruktorów żeglarstwa oraz wszystkich chętnych, chcących podnieść swoje umiejętności, przydatne zarówno na rejsach na jachtach, na żaglowcach oraz w komercyjnym prowadzeniu jachtów.

Taki kurs to nie tylko bezpieczeństwo każdego z nas, ale i wstęp do rzeczywiście profesjonalnego żeglarstwa. Przepisy RYA/IYT wymagają posiadanie przeszkolenia STCW, podobnie jak właściciele zawodowej książeczki marynarskiej muszą takie przeszkolenie odbyć.

Można spodziewać się, iż w najbliższym czasie skipperzy komercyjnych jachtów morskich oprócz uzyskania patentu PZŻ i uprawnień radiowych (SRC lub LRC), będą musieli odbyć kurs STCW a następnie odnawiać go co 5 lat, tak jak marynarze zawodowi – w związku z Ustawą o Bezpieczeństwie Morskim z dnia 18.08.2011 (Dz.U. nr 228 / 2011, poz. 1368). Chodzi o projekt zawodowych stopni żeglarskich.

Kurs warto zrobić nie tylko ze względu na certyfikat, jaki się uzyskuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, ale przede wszystkim w celu podwyższenia własnych umiejętności!

Pamiętajmy! Bezpieczeństwo na jachcie jest najważniejsze !
Im więcej wiemy, tym właściwiej potrafimy zareagować w danej sytuacji!

Warto się szkolić!

Zapraszamy!

Pięciodniowe kursy organizowane są cyklicznie, zawsze od poniedziałku do piątku (co drugi poniedziałek, a osoby odnawiające => od wtorku do czwartku)Zajęcia w Ośrodku odbywają się w godzinach przedpołudniowych, w grupach wykładowych o liczebności od 30 do 40 osób i ćwiczeniowych o liczebności od 10 do 12 osób.W uzgodnieniu z grupą słuchaczy => jest możliwe organizowanie zajęć w godzinach popołudniowych a także w soboty.Plan zajęć:I. Indywidualne Techniki Ratunkowe – ITR (IMO 1.19), w tym:

 • rodzaje zagrożeń życia na morzu,
 • sygnały wzywania pomocy na morzu wg MPDM,
 • organizacja ratowania życia na morzu w Polsce i na świecie,
 • wyposażenie ratunkowe statków w indywidualne i zbiorowe środki ratunkowe,
 • techniki ewakuacji ludzi ze statku,
 • techniki ratowania rozbitków,
 • ewakuacja załogi statku przez śmigłowiec
 • Ćwiczenia praktyczne odbywają się na basenie lub wodach otwartych z wykorzystaniem indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych oraz ćwiczenia na poligonie z zasad użycia pirotechnicznych środków sygnałowych.
 • Po zaliczeniu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat wystawiony przez Urząd Morski stwierdzający, iż jest odpowiednio przeszkolony w zakresie podstawowym z Indywidualnych Technik Ratunkowych, zgodnie z wymogami prawidła VI/1 Konwencji STCW.

II. Podstawowy Ochrony Przeciwpożarowej (IMO 1.20), w tym:

 • wymagania konwencji STCW w zakresie ppoż,
 • teorię pożaru,
 • warunki powstawania pożaru trójkąt pożarowy,
 • Ľródła zapłonu,
 • właściwości materiałów palnych,
 • zagrożenie pożarowe,
 • przyczyny pożarów na statkach,
 • wykrywanie pożarów,
 • budowa, użytkowanie i rozmieszczenie sprzętu pożarniczego na statku,
 • budowa i użytkowanie stałych instalacji gaśniczych,
 • organizacja walki z pożarem na statku,
 • techniki walki z pożarem,
 • środki gaśnicze
 • Program szkolenia obejmuje także ćwiczenia praktyczne na poligonie pożarowym z zakresu:
  • gaszenia małych pożarów gaśnicami (śniegowymi CO2, proszkowymi i lekką wodą),
  • rozwijanie i zwijanie oraz łączenie węży pożarowych i prądownic,
  • podawanie prądów wodnych zwartych i rozproszonych
  • podawanie prądów piany ? ciężkiej, średniej i lekkie
  • na statku poligonie przejście przez zadymione pomieszczenia w aparatach oddechowych na sprężone powietrze oraz ewakuacja manekina.
 • Po zaliczeniu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat wystawiony przez Urząd Morski stwierdzający, że kursant jest odpowiednio przeszkolony w zakresie podstawowym ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami prawidła VI/1 Konwencji STCW.

III. Elementarna Pomoc Medyczna (IMO 1.13), w tym:

 • anatomia i fizjologia organizmu człowieka,
 • pozycje układania poszkodowanego,
 • postępowanie w przypadku utraty przytomności,
 • reanimacja,
 • postępowanie w przypadkach krwawienia,
 • opanowanie szoków,
 • postępowanie w przypadku oparzenia,
 • porażenia prądem,
 • ratowanie i transport poszkodowanego na statku
 • Ćwiczenia praktyczne obejmują:
  • opatrywania ran,
  • unieruchamiania skręceń, złamań i zwichnięć kończyn,
  • praktyczną reanimację

IV. Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna (IMO 1.21), w tym:

 • omówienie przepisów międzynarodowych , konwencji STCW, SOLAS, MARPOL i kodeksów,
 • rodzaje zagrożeń na statkach morskich i prewencji tych zagrożeń,
 • znajomość statkowych sygnałów i planów alarmowych,
 • rozlewy na morzu i podstawowe wiadomości na temat ochrony środowiska morskiego,
 • przestrzeganie krajowych i międzynarodowych zasad BHP na statkach morskich,
 • polecenia w języku angielskim w różnych relacjach na statku,
 • wzajemne zależności pomiędzy członkami załogi na statku,
 • odpowiedzialność socjalna,
 • zagrożenia / alkohol, narkotyki.
 • Po zaliczeniu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat wystawiony przez Urząd Morski stwierdzający, że kursant jest odpowiednio przeszkolony w zakresie Bezpieczeństwa Własnego i Odpowiedzialności Wspólnej zgodnie z wymogami prawidła VI/1 Konwencji STCW

Na pierwszych zajęciach otrzymują Państwo szczegółowy harmonogram zajęć.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Gdynia – Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Akademii Morskiej
adres: ul: Aleja Jana Pawła II (dawna Al. Zjednoczenia 3)

Zajęcia przeciwpożarowe odbywają się na specjalnie do tego przygotowanym poligonie.


Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z Ośrodka Ratownictwa Akademii Morskiej w Gdyni.

Są to doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, legitymujący się zarówno dyplomami oficerów marynarki handlowej jak i certyfikatami ukończonych szkoleń instruktorskich w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt.

Wymagane jest posiadanie aktualnego świadectwa zdrowia.
Wykaz lekarzy znajdziesz => tutaj
Potrzebny będzie strój kąpielowy na zajęcia na basenie oraz ubrania, które będzie można wykorzystać na poligonie strażackim w trakcie gaszenia pożarów.

NAJBLIŻSZE KURSY

 KOD   TERMIN  ILOŚĆ DNI  MIEJSCE   CENA 
STCW-05  27.02 – 03.03.2017 5 Gdynia  750 PLN
STCW-06 13.03-17.03.2017 5 Gdynia 750 PLN

 

Terminy rozpoczęcia i czas trwania kursów
Nazwa kursu Terminy kursów
Indywidualne techniki ratunkowe
(kurs główny)
Termin rozpoczęcia Co drugi poniedziałek
Czas trwania trzy dni
Indywidualne techniki ratunkowe
(odnowienie)
Termin rozpoczęcia Każda środa
Czas trwania jeden dzień
Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
(kurs główny)
Termin rozpoczęcia Co drugi wtorek – info telef.
Czas trwania dwa dni
Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
(odnowienie)
Termin rozpoczęcia Do uzgodnienia
Czas trwania Jeden dzień
Udzielanie pierwszej pomocy medycznej Termin rozpoczęcia Co drugi wtorek – info telef.
Czas trwania trzy dni
Sprawowanie opieki nad chorym Termin rozpoczęcia Do uzgodnienia
Czas trwania Pięć dni
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
(kurs główny)
Termin rozpoczęcia Co drugi czwartek – info telef.
Czas trwania dwa dni
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
(wznowienie)
Termin rozpoczęcia co drugi czwartek (inf. tel)
Czas trwania Jeden dzień
Ratownik morski Termin rozpoczęcia Środa, dwa razy w miesiącu
Czas trwania trzy dni
Starszy ratownik Termin rozpoczęcia Do uzgodnienia
Czas trwania Pięć dni
Oficer ochrony statku Termin rozpoczęcia Do uzgodnienia
Czas trwania Dwa dni
Zintegrowany kurs bezpieczeństwa Termin rozpoczęcia od poniedziałku do piątku
Czas trwania od poniedziałku do piątku
Zintegrowany kurs bezpieczeństwa
(odnowienie)
Termin rozpoczęcia od wtorku do czwartku
Czas trwania trzy dni

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Kod szkolenia

Termin szkolenia

Telefon

Treść wiadomości

Talar Jachting

Od lat zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem rejsów i kursów żeglarskich po morzach - na przeróżnych akwenach świata. Pomagamy w organizacji czasu wolnego pod żaglami, przeprowadzamy jachty, szkolimy na stopnie żeglarskie i motorowodne. Uczymy manewrować, nawigować, pośredniczymy w czarterowaniu jachtów, doradzamy...

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

info@talar-jachting.pl

gosia@talar-jachting.pl

+48 606 715 125