Uprawnienia i wymagania na patent sternika lodowego

A. Sternik lodowy – uprawnienia:
Prowadzenie ślizgów lodowych bez ograniczeń

B. Wymagania:
ukończone 12 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa lodowego,
w przypadku osoby niepełnoletniej – pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa lodowego,
ukończenie szkolenia na stopień sternika lodowego PZŻ,
podejście do egzaminu na stopień sternika lodowego PZŻ,
zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień sternika lodowego PZŻ przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ.

C. Procedura uzyskania certyfikatu:
szkolenie na w.w stopień prowadzone wg Systemu Szkolenia Lodowego PZŻ, zatwierdzonego przez Zarząd PZŻ w dniu 10 grudnia 2007 r., prowadzonego przez Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ
Pozytywne zakończenie szkolenia potwierdza odpowiednie zaświadczenie, wydane przez KWŻ-ta (kierownika wyszkolenia żeglarskiego).
Egzamin na stopień sternika lodowego PZŻ organizowany i przeprowadzany jest przez PZŻ (Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ).
Po zatwierdzeniu wyników egzaminu przez Prezydium PZŻ, druk patentu wydawany jest przez biuro PZŻ i wysyłany na adres posiadacza stopnia sternika lodowego PZŻ.

Talar Jachting

Od lat zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem rejsów i kursów żeglarskich po morzach - na przeróżnych akwenach świata. Pomagamy w organizacji czasu wolnego pod żaglami, przeprowadzamy jachty, szkolimy na stopnie żeglarskie i motorowodne. Uczymy manewrować, nawigować, pośredniczymy w czarterowaniu jachtów, doradzamy...

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

info@talar-jachting.pl

gosia@talar-jachting.pl

+48 606 715 125