Uprawnienia i wymagania na patent kapitana jachtowego

A. Kapitan jachtowy – uprawnienia:

Prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń

B. Wymagania „egzaminacyjne”:

…czyli należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14) następujące dokumenty:

wniosek o wydanie patentu kapitana jachtowego ze zdjęciem
kserokopię patentu jachtowego sternika morskiego,
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w §3 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. z 2006 r. nr 105 poz. 712)
a) opinie z odbytych rejsów (oryginały lub poświadczone przez notariusza lub OZŻ kserokopie) i/lub
b) w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, osobiste oświadczenia potwierdzone przez armatora statku (w przypadku rejsów na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu rejestracyjnego jachtu)
wymagania stażowe: conajmniej 6 rejsów pełnomorskich, w czasie conajmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym conajmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenie statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego oraz conajmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m
zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
kserokopię dowodu wpłaty kwoty 50 zł (lub 25 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat) na konto PZŻ nr 78 1060 0076 0000 4010 4000 1093.

Talar Jachting

Od lat zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem rejsów i kursów żeglarskich po morzach - na przeróżnych akwenach świata. Pomagamy w organizacji czasu wolnego pod żaglami, przeprowadzamy jachty, szkolimy na stopnie żeglarskie i motorowodne. Uczymy manewrować, nawigować, pośredniczymy w czarterowaniu jachtów, doradzamy...

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

info@talar-jachting.pl

gosia@talar-jachting.pl

+48 606 715 125