Uprawnienia i wymagania na jachtowego sternika morskiego

A. Jachtowy sternik morski – uprawnienia:
Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
oraz na morzu jachtów o długości kadłuba do 18 metrów

B. Wymagania „egzaminacyjne”:
…czyli należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14) następujące dokumenty:
wniosek o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego ze zdjęciem
kserokopię patentu sternika jachtowego,
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w §3 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. z 2006 r. nr 105 poz. 712)
a) opinie z odbytych rejsów (oryginały lub poświadczone przez notariusza lub OZŻ kserokopie) i/lub
b) w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, osobiste oświadczenia potwierdzone przez armatora statku (w przypadku rejsów na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu rejestracyjnego jachtu)
wymagania stażowe: conajmniej 3 rejsy pełnomorskie po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w czasie conajmniej 600 godzin żeglugi, w tym conajmniej 200 godzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m, oraz 1 rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do conajmniej 2 portów o średnim skopku pływu powyżej 1,5 m,
zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
kserokopię dowodu wpłaty kwoty 50 zł (lub 25 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat) na konto PZŻ nr 78 1060 0076 0000 4010 4000 1093.

Talar Jachting

Od lat zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem rejsów i kursów żeglarskich po morzach - na przeróżnych akwenach świata. Pomagamy w organizacji czasu wolnego pod żaglami, przeprowadzamy jachty, szkolimy na stopnie żeglarskie i motorowodne. Uczymy manewrować, nawigować, pośredniczymy w czarterowaniu jachtów, doradzamy...

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

info@talar-jachting.pl

gosia@talar-jachting.pl

+48 606 715 125