Uprawnienia i wymagania egzaminacyjne na międzynarodowy patent ISSA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich (International Sailing Schools Association) zostało założone z inicjatywy Centrum Wyszkolenia Żeglarskiego we Francji Glenans oraz szkół żeglarskich z Polski, Włoch, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Celem Stowarzyszenia jest rozwój żeglarstwa oraz nadanie międzynarodowej rangi szkołom i organizacjom szkoleniowym działającym w zakresie żeglarstwa.

ISSA jest organizacją działającą na zasadach „non-profit” a jej założeniem jest:

promowanie i wspieranie wszystkich instytucji nauczających żeglowania
rozwój żeglarstwa jako sportu poprzez nauczanie na wszystkich poziomach i wszelkiego rodzaju sprzęcie pływającym.
Cel ten jest realizowany we współpracy z Międzynarodową Federacją Żeglarską (ISAF)

Strona internetowa ISSA Poland w języku polskim – www.issa.com.pl
Strona internetowa w języku angielskim – www.sailingschools.org

Certyfikaty żeglarskie ISSA (info ze strony ISSA Poland)

Filozofia systemu ISSA to klarowne i praktyczne szkolenia obejmujące wszystkie poziomy wiedzy żeglarskiej. Szkolenia na poziomach podstawowych są okrojone do niezbędnego minimum. Wymagamy jednak, aby te minimum zostało opanowane, tak aby posiadacze naszych certyfikatów mogli samodzielnie prowadzić jachty w bezpieczny sposób. Stawiamy nacisk na odpowiedzialność i zdrowy rozsądek. Bardzo ważny jest odpowiedni poziom wiedzy, ale jeszcze ważniejsze jest poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. W naszym systemie na certyfikatach umieszczamy imię i nazwisko instruktora oraz nazwę szkoły – podkreśla to odpowiedzialność instruktora i szkoły za osobę, której wydawany jest certyfikat. Nasz system obejmuje praktycznie wszystkie poziomy wiedzy żeglarskiej. Trudność zdobywania certyfikatów rośnie wraz ze zwiększaniem się wymaganego zakresu wiedzy i biegłości posługiwania się nią.

Nowe certyfikaty ISSA są zgodne z nową polityką globalną tej organizacji, w której stowarzyszenia lokalne mogą z jednej strony lepiej dopasować programy szkoleń na poszczególne certyfikaty do swoich potrzeb, warunków i wymogów a z drugiej strony mogą sprawniej dbać o poziom wyszkolenia na poszczególnych etapach.

Dawne certyfikaty nie tracą ważności. Natomiast nowe certyfikaty są bardziej precyzyjne, jeżeli chodzi o opisywanie umiejętności, przez co łatwiej jest nam je propagować w krajach, którym zdarza się bardziej formalnie podchodzić do żeglarstwa rekreacyjnego. Nowe certyfikaty są częścią nowoczesnego systemu szkolenia.

1. Inland skipper – sternik śródlądowy

Mimo, iż w Polsce na jachty o długości do 7,5 m nie wymagane są żadne uprawienia, a tych jachtów jest u nas najwięcej, to my jednak zachęcamy do zdobywania praktycznej wiedzy żeglarskiej potwierdzonej naszym certyfikatem. Wszystkiego można się nauczyć samemu, ale może to trwać bardzo długo, a czasami koszt takiego doświadczenia może być bardzo bolesny. Program szkolenia w naszym systemie ogranicza się do minimum, które jest niezbędne do tego, aby bezpiecznie prowadzić jacht i poradzić sobie w różnych sytuacjach. W szkoleniu na poziomie Inland skipper’a kładziemy nacisk na: bezpieczeństwo, umiejętność manewrowania jachtem na żaglach i na silniku, przepisy, meteorologię, budowę jachtu, ale również kładziemy duży nacisk na aspekty związane z ochroną środowiska.
Od osób, które chcą zdobyć taki certyfikat wymagamy również, aby były one przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W obecnych czasach każdy wykształcony człowiek powinien posiadać taką umiejętność – a tym bardziej osoba, która ma odpowiadać za innych.

Uprawnienia i wymagania
Funkcja na jachcie – Skipper jachtu mieczowego
Rodzaj pływania – Amatorskie
Akwen – Wody śródlądowe
Warunki pogodowe – Do 6B
Pora pływania – Pora dzienna
Umiejętność manewrowania jachtem – Zadowalająca
Znajomość meteorologii – podstawowa
Wymagane doświadczenie przed uzyskaniem certyfikatu – Brak
Wymagane inne certyfikaty przed wydaniem certyfikatu ISSA – Pierwsza pomoc
Możliwość uzyskania certyfikatu ISSA na podstawie patentu PZŻ – Żeglarz jachtowy + świadectwo przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy
Program szkolenia => pobierz plik pdf

2. Qualified crew – wykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego

Certyfikat Qualified crew – to certyfikat dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z żeglarstwem morskim. Często są to osoby, które planują zdobycie bardziej zaawansowanej wiedzy żeglarskiej, aby w konsekwencji samodzielnie prowadzić jachty. Ten certyfikat doskonale podkreśla ich rolę jako osób, które w sposób aktywny mogą pomóc przy obsłudze jachtu morskiego – zdobywając tym samym doświadczenie niezbędne do uzyskania certyfikatu skippera.
Jest to certyfikat dla osób, które biorą udział w rejsach żeglarskich i nie chcą w nich uczestniczyć jedynie jako turyści.

Uprawnienia i wymagania
Funkcja na jachcie – Członek załogi
Akwen – Wody morskie
Wymagane doświadczenie przed uzyskaniem certyfikatu – brak
Wymagane inne certyfikaty przed wydaniem certyfikatu ISSA – brak
Możliwość uzyskania certyfikatu ISSA na podstawie patentu PZŻ – Żeglarz jachtowy
Program szkolenia => pobierz plik pdf

3. Inshore skipper – podstawowy amatorski stopień skippera

Jest to stopień amatorski i wystarcza, aby samodzielnie wynająć jacht morski do żeglugi rekreacyjnej. Umożliwia on pływanie praktycznie na wszystkich akwenach czarterowych. Osoba posiadająca taki certyfikat powinna posiadać wszelkie umiejętności na zadawalającym poziomie, aby samodzielnie prowadzić jacht morski w porze dziennej w strefie przybrzeżnej . Od osoby takiej oczekujemy, żeby radziła sobie z manewrami w porcie, umiała prowadzić nawigację, sprawnie i bezpiecznie obsługiwała jacht, aby nie wychodziła na morze bez aktualnej prognozy pogody oraz była przykładem dla innych w zakresie rozsądnego korzystania z dobrodziejstw naszego środowiska naturalnego.
Aby uzyskać ten certyfikat nie wymagane są żadne dodatkowe kursy (np. pierwsza pomoc, UKF, itp.)
Oczywiście niezwykle ważne jest poczucie odpowiedzialności i jest to jedno z podstawowych kryteriów wydania certyfikatu.
Jest to certyfikat przeznaczony dla tych, którzy planują pływać głównie po ciepłych wodach (akweny Morza Śródziemnego, Wysypy Kanaryjskie, Karaiby itp.). Certyfikat ten potwierdza nasze umiejętności w momencie zdobywania go ale absolutnie nie powinien nas ograniczać, kiedy zdobyte doświadczenie i praktyka żeglarska umożliwią nam rozszerzenie akwenów, na których pływamy.
Certyfikat ten stanowi potwierdzenie pewnych minimalnych umiejętności, ale nie powinien być barierą do samodzielnego rozwijania ich. Zalecamy jednak, aby posiadacze naszych certyfikatów wykraczali poza swoje umiejętności w sposób ostrożny i stopniowy.
Uprawnienia i wymagania
Funkcja na jachcie – Skipper jachtu balastowego
Rodzaj pływania – Amatorskie
Akwen – Wody morskie przybrzeżne, niepływowe
Warunki pogodowe – Do 6B
Pora pływania – Pora dzienna
Umiejętność manewrowania jachtem – Zadowalająca
Znajomość meteorologii – Umiejętność zrozumienia prognozy pogody
Wymagane doświadczenie przed uzyskaniem certyfikatu – Około 100 godzin
Wymagane inne certyfikaty przed wydaniem certyfikatu ISSA – Brak
Możliwość uzyskania certyfikatu ISSA na podstawie patentu PZŻ – Sternik jachtowy, ISSA 01
Program szkolenia => pobierz plik pdf

4. Master of Yacht (Offshore skipper) – zaawansowany amatorski stopień skippera

To również stopień amatorski, ale przeznaczony jest dla zaawansowanych żeglarzy, którzy planują wyprawy na wody pływowe i potwierdza umiejętności wystarczające do pływania praktycznie po wszystkich akwenach świata.
Od posiadacza takiego certyfikatu wymagana jest większa biegłość w zakresie obsługi jachtu, nawigacji, prowadzenia manewrów i planowania rejsów morskich.
Z jednej strony jest to certyfikat potwierdzający bardziej obszerną wiedzę i doświadczenie żeglarskie w żegludze amatorskiej, a z drugiej strony jest to certyfikat prowadzący do kariery zawodowej.
Uprawnienia i wymagania
Funkcja na jachcie – Skipper jachtu balastowego
Rodzaj pływania – Amatorskie
Akwen – Wszystkie wody morskie
Warunki pogodowe – Przygotowanie do pływania w trudnych warunkach
Pora pływania – Dzień i noc
Umiejętność manewrowania jachtem – Dobra
Znajomość meteorologii – Umiejętność interpretacji danych z urządzeń pomiarowych i obserwowanych zjawisk
Wymagane doświadczenie przed uzyskaniem certyfikatu – Około 600 godzin, w tym około 100 godzin na pływach
Wymagane inne certyfikaty przed wydaniem certyfikatu ISSA – pierwsza pomoc, SRC
Możliwość uzyskania certyfikatu ISSA na podstawie patentu PZŻ – Sternik morski i kapitan jachtowy – o ile uzyskane na podstawie egzaminu + SRC, pierwsza pomoc

5. Master of Yacht – Comercial (Master of Sailing Yacht) – stopień skippera zawodowego

Jest to certyfikat potwierdzający umiejętności żeglarskie na poziomie zawodowym.
Certyfikaty te wydawane są osobom posiadającym umiejętności na najwyższym poziomie. Tolerancja błędów jest minimalna. Osoba taka powinna świetnie radzić sobie między innymi z obsługą jachtu, nawigacją, manewrami, świetnie znać przepisy.
Ważnym aspektem są tu również kwestie interpersonalne . Prowadzenie jachtu morskiego to nie tylko radzenie sobie ze sprzętem i urządzeniami, to również – a może przede wszystkim – radzenie sobie z ludźmi, którzy razem z nami pływają. To certyfikat dla zawodowców, którzy nie mogą zawieść przypadkowych osób, które im zaufają.
Od takiej osoby wymagamy, aby była wszechstronnie przygotowana do prowadzenia jachtów morskich. Wymagamy znacznego doświadczenia i ukończenia wielu dodatkowych kursów oraz świadectw potwierdzających zdolność do pracy na morzu.

Uprawnienia i wymagania
Funkcja na jachcie – Skipper jachtu balastowego
Rodzaj pływania – Zawodowe
Akwen – Wszystkie wody morskie
Warunki pogodowe – Przygotowanie do pływania w trudnych warunkach
Pora pływania – Dzień i noc
Umiejętność manewrowania jachtem – Bardzo dobra
Znajomość meteorologii – Umiejętność interpretacji danych z urządzeń pomiarowych i obserwowanych zjawisk
Wymagane doświadczenie przed uzyskaniem certyfikatu – Około 1200 godzin, w tym około 200 godzin na pływach
Wymagane inne certyfikaty przed wydaniem certyfikatu ISSA – pierwsza pomoc, SRC, Badania lekarskie, STCW, Certyfikat Offshore Skipper
Możliwość uzyskania certyfikatu ISSA na podstawie patentu PZŻ – Brak możliwości
Schemat szkoleń ISSA => pobierz plik pdf

Talar Jachting

Od lat zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem rejsów i kursów żeglarskich po morzach - na przeróżnych akwenach świata. Pomagamy w organizacji czasu wolnego pod żaglami, przeprowadzamy jachty, szkolimy na stopnie żeglarskie i motorowodne. Uczymy manewrować, nawigować, pośredniczymy w czarterowaniu jachtów, doradzamy...

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

info@talar-jachting.pl

gosia@talar-jachting.pl

+48 606 715 125