Staże morskie

1. Do stażu morskiego zalicza się godziny pływania po morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym i morzu pełnym (w rozumieniu przepisów o obszarach morskich danego państwa), odbyte na jachcie żaglowym bez względu na rodzaj stosowanego napędu.

2. Do stażu morskiego nie zalicza się godzin pływania uzyskanych:
a) przed ukończeniem 12-go roku życia,
b) przed zdobyciem ostatniego patentu żeglarskiego PZŻ (z wyjątkiem stażu na patent sternika jachtowego),
c) dawniej niż w ciągu ostatnich 10-ciu lat.

3. Czas trwania rejsu nie jest ograniczony.

4. Staż morski musi być udokumentowany:
a) pozytywnymi opiniami kapitana jachtu – z rejsów nie prowadzonych samodzielnie,
b) pisemnymi oświadczeniami własnymi – z rejsów prowadzonych samodzielnie.

5. Kapitan jachtu, który wystawia opinię musi legitymować się patentem wystawionym przez PZŻ lub zagranicznym certyfikatem kompetencji uznanym przez PZŻ.

6. Za opinię pozytywną uważa się taką, w której stwierdza się, że kandydat wywiązywał się przynajmniej dostatecznie z obowiązków członka załogi oraz posiada, co najmniej dostateczną odporność na trudne warunki morskie. Ostatnia z opinii musi zawierać stwierdzenie, że kandydat nadaje się do dopuszczenia do egzaminu na dany patent.

7. Oświadczenie własne z rejsu prowadzonego samodzielnie powinno zawierać: typ i nazwę jachtu, powierzchnię ożaglowania, termin rejsu, trasę rejsu, ilość godzin żeglugi i przebytych mil, skład załogi.

8. Zaleca się, aby odbyte rejsy wpisać do sportowej książeczki żeglarskiej.

9. Przystępując do egzaminu na patent sternika jachtowego należy wykazać się stażem morskim w ilości minimum 200 godzin żeglugi, uzyskanych, w co najmniej 2 rejsach prowadzonych przez co najmniej sternika jachtowego. Z tego:
a) może być wliczone jedynie do 100 godzin żeglugi na jachtach o długości powyżej 21 m,
b) może być wliczone jedynie do 60 godzin żeglugi po morskich wodach wewnętrznych i osłoniętych,
c) minimum 100 godzin żeglugi musi odbywać się po morzu pełnym.

10. Przystępując do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego należy wykazać się stażem morskim w ilości minimum 600 godzin żeglugi, co najmniej 3 rejsy pełnomorskie po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m, oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m.

11. Przystępując do egzaminu na patent kapitana jachtowego należy wykazać się stażem morskim w ilości minimum 1200 godzin żeglugi, conajmniej 6 rejsów pełnomorskich, po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenie statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, oraz co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.

Talar Jachting

Od lat zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem rejsów i kursów żeglarskich po morzach - na przeróżnych akwenach świata. Pomagamy w organizacji czasu wolnego pod żaglami, przeprowadzamy jachty, szkolimy na stopnie żeglarskie i motorowodne. Uczymy manewrować, nawigować, pośredniczymy w czarterowaniu jachtów, doradzamy...

Kontakt

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

info@talar-jachting.pl

gosia@talar-jachting.pl

+48 606 715 125